Børnehuset Egetræet
Børnehuset Egetræet
Skovstjernen: Skovlinien 23 og Kolle Kolle: Tornekrogen 64
3500 Værløse
egetraeet@furesoe.dk
Skovstjernen: 72358080 Kollekolle: 72358190

Kalender

Velkommen til Egetræets webside. Her kan du læse om vores værdier og hverdag. Vi er en stor institution delt i to afdelinger, Skovstjernen og Kollekolle. Vi giver plads til forskellighed. Alle børn er unikke med plads til deres individuelle forudsætninger, men samtidig er de en del af fællesskabet. Her er vores tilsynsrapport.

Årets gang


I Egetræet har vi mange faste årlige traditioner; flyttefester, fastelavn, påskeforberedelser, blomsterdag, sommerfester, sankthansfest, forældrearbejdsdage, skovuge, teaterbesøg, bondegårdstur og juleforberedelser.

Vi er optaget af årets gang i naturen såvel på legepladsen som i lokalområdet.

Orienter jer i kalenderen her på Infoba  for henholdsvis Kollekolle og Skovstjernen.