Børnehuset Egetræet
Børnehuset Egetræet
Skovstjernen: Skovlinien 23 og Kolle Kolle: Tornekrogen 64
3500 Værløse
hama@furesoe.dk
Skovstjernen: 72358080 Kollekolle: 72358190

Kalender

Velkommen til Egetræets webside. Her kan du læse om vores værdier og hverdag. Vi er en stor institution delt i to afdelinger, Skovstjernen og Kollekolle. Vi giver plads til forskellighed. Alle børn er unikke med plads til deres individuelle forudsætninger, men samtidig er de en del af fællesskabet. Her er vores tilsynsrapport.

Praktiske oplysninger


Fødselsdage, information via infoba og opslagstavler og tøj der kan holde til aktiv udeliv. Der er meget at holde styr på i hverdagen! Her finder du et overblik over alt det praktiske.

Legepladsen: 

I begge afdelinger af Egetræet har vi dejlige legepladser der indbyder til mange forskellige aktiviteter og udfordrer børnenes motorik. 

Fødselsdage:
Når jeres barn har fødselsdag holder vi på stuen med hver vores små traditioner. Vi kommer også gerne hjem til fødselsdag, hvis det er aktuelt.

Såfremt I har lyst til at invitere nogle få børn til et privat arrangement, opfordrer vi til at sende indbydelserne med posten, så vi undgår konflikter med de øvrige børn.

Hjemmebesøg:
Vi kommer gerne hjem på besøg, hvis I har lyst og mulighed.

Informationer:
Skovstjernen

Whiteboardtavle i vindfanget:
Her står der velkommen til nye børn og medarbejdere, og farvel til dem der holder op. Tillykke til fødselsdagsbørn, smitsomme børnesygdomme, samt de allersidste nyheder af forskellig art.

Lille opslagstavle ved kontoret:
Navne, billeder og timetal på personalet opdelt stuevis

Stor opslagstavle ved kontoret:

Det er en fælles forældre opslagstavle, med informationer fra bestyrelsen og andre. I er velkommen til at bruge denne tavle.

Whiteboardtavler ved stuerne:
Her skriver vi hver dag lidt om, hvad vi har lavet. Der står også, hvis vi f.eks. skal på tur eller til fødselsdag dagen efter, samt evt. mødetid. Det er surt at komme for sent eller - måske endnu værre - at have smurt madpakke, når man kunne slippe. Husk at kikke her hver dag.

Opslagstavler ved stuerne:
Der er mange gode informationer - f.eks. børnelister, årsplan & stuens månedsplan ugens kostplan osv. Øvrige informationer I vil med mellemrum modtage skrivelser i jeres barns garderober, f.eks. “Stjernedrys”, takststigninger, indbydelser til møder m.m. Det er jeres opgave at holde jer orienteret. Prøv at gøre det til en vane, at gå ind ad hoveddøren en gang om dagen.

Kollekolle

Se informationer på infoba eller opslag i huset.

INFOBA:

Når jeres barn starter hos os, vil I blive bedt om at oprette jer som brugere hos vores intranetudbyder INFOBA. Vi bruger det både til dokumentation, men også til gensidige informationer.


Mødetid:
Vi vil gerne bede jer om, at jeres barn kommer her senest kl. 9.30. Vores formiddage er så korte, da vi i vuggestuen spiser frokost allerede kl. 10.45. Derfor er det rart at have noget tid, til de planlagte aktiviteter og tid til, at børnene kan være sammen med hinanden. I kan selvfølgelig altid lave en aftale med os hvis I vælger at komme senere en dag.

Tøj:
Vi lægger vægt på et aktivt udeliv året rundt. Det kan godt give mudret og beskidt tøj. Prøv at organisere dette, så det ikke bliver et problem for jer i hverdagen. Det er vigtigt altid at have tøj med, der passer til vejret. Om "sommeren" forventer vi, at jeres børn er smurt ind i solcreme om morgenen, så supplere vi i løbet af dagen. Alle børn har en kasse på badeværelserne eller i garderoben, hvor det er praktisk, at have et ekstra sæt tøj. Til de små gerne mere.

Sygdom:
Ved sygdom, fridag m.m. bedes I ringe så tidligt som muligt, da dette giver os mulighed for at planlægge dagen for de andre børn. Hvis jeres barn er syg vil vi gerne vide, hvad det fejler. Hvis det er en smitsom sygdom, informeres resten af huset. I øvrigt er det vigtigt, at barnet først kommer tilbage, når det er helt rask. Så undgås tilbagefald og smitte bedst. Hvis jeres barn bliver syg eller kommer tilskade, mens det er her, vil vi straks kontakte jer. Når jeres barn kommer tilbage efter sygdom, forventer vi, at de kan deltage i dagligdagen.

Sikkerhed:
For børnenes sikkerhed: Fjern alle snore i tøjet samt hæng aldrig plastikposer i garderoben.

Rygepolitik:
Det er ikke tilladt at ryge i Egetræet, hverken inde i huset, på legepladsen eller på ture.