Børnehuset Egetræet
Børnehuset Egetræet
Skovstjernen: Skovlinien 23 og Kolle Kolle: Tornekrogen 64
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
Skovstjernen: 72358080 Kollekolle: 72358190

Kalender

Velkommen til Egetræets webside. Her kan du læse om vores værdier og hverdag. Vi er en stor institution delt i to afdelinger, Skovstjernen og Kollekolle. Vi giver plads til forskellighed. Alle børn er unikke med plads til deres individuelle forudsætninger, men samtidig er de en del af fællesskabet. Her er vores tilsynsrapport.

Pædagogiske læreplaner

Læreplanen består af 3 dele:

  • den almen pædagogiske
  • den særlige pædagogiske indsats
  • plan for overgange

 

Hverdagslivstemaer (den almene pædagogiske læreplan)
I den fælles læringsforståelse i vores grundplan har vi beskrevet hvordan vi forstår børns læring som en proces der foregår overalt i hverdagslivet. Vi vil derfor fokusere på læring ved at beskrive udvalgte temaer og dokumentere hvordan vi arbejder med mål for børns læring indenfor læreplanernes temaer.

I hverdagslivets temaer ser vi på læring i tre læringsrum:
-aktiviteter, som er planlagt af personalet,
-rutiner, som udgør den daglige struktur og gentagelserne og
-børnekulturen, hvor børnenes egne aktiviteter er i fokus. Ud over disset tre ”læringsrum” kan der opstå tværgående temaer som for eksempel venskaber, sprog, inklusion etc.
Hver år udvælges et eller flere nye temaer og på denne måde vil vigtige dele af praksis efterhånden blive beskrevet.

Nedenfor kan du læse eksempler på vores pædagogiske læreplaner.

Natur og naturfænomener: Naturen i skovugen juni 2015 At børnene får nye sansemæssige oplevelser, får udvidet deres begrebskendskab og bruger naturen kreativt.

Kulturelle udtryksformer, Sproglige kompetencer og Barnets alsidige personlige udvikling: Brug af digitale medier i børnehøjde 2014

Sociale kompetencer og Krop og bevægelse: Nye motoriske oplevelser og udvikling af sociale kompetencer november 2014

Sproglige kompetencer og Natur og naturfænomener: Drivhuset - fra jord til bord i børnehøjde

Kulturelle udtryksformer og værdier, Sproglige kompetencer og Barnets alsidige personlige udvikling: Fastelavn 2012 

Børnemiljøvurdering Vuggestue 2013

Børnemiljøvurdering børnehaven 2013

 

Den særlige indsats (individuelle læreplaner)
Mange børn har i kortere eller længere perioder behov for en særlig opmærksomhed fra personalets side. De voksne der er tæt på barnet drøfter løbende det enkelte barns trivsel og i dialog med forældrene ser de på, hvornår der er behov for en fokuseret indsats i form af en afdækning af problemerne, eller en særlig indsats hvor flere samarbejdspartnere kan inddrages som for eksempel talepædagog, psykolog eller fysioterapeut.
Når et barn har brug for en særlig indsats skal der udarbejdes en individuel pædagogisk læreplan . Et eksempel på hvordan vi her i huset konkret arbejder med at gøre en særlig indsats fremgår af praksisbeskrivelsen med dokumentation.

Den særlige indsats

 


Plan for ovengange
En vigtig del af det pædagogiske arbejde er skabe gode overgange i børnenes liv: En god start i vuggestue/børnehave, overgangen til fritidshjem og skole er fundamentet for et godt hverdagsliv. At blive set, hørt og anerkendt og have tydelige forventninger til hinanden er nogle af de vigtige elementer.

Overgange i Skovstjernen