Børnehuset Egetræet
Børnehuset Egetræet
Skovstjernen: Skovlinien 23 og Kolle Kolle: Tornekrogen 64
3500 Værløse
egetraeet@furesoe.dk
Skovstjernen: 72358080 Kollekolle: 72358190

Kalender

Velkommen til Egetræets webside. Her kan du læse om vores værdier og hverdag. Vi er en stor institution delt i to afdelinger, Skovstjernen og Kollekolle. Vi giver plads til forskellighed. Alle børn er unikke med plads til deres individuelle forudsætninger, men samtidig er de en del af fællesskabet. Her er vores tilsynsrapport.

Værdier

Værdier for Egetræet

I Egetræet mener vi at barndommen har en værdi i sig selv – det er ikke kun en venteposition til skolen og voksenlivet.

Et anerkendende menneskesyn

Vi ved, at hvert barn er noget særligt og har forskellig baggrund. Det respekterer og anerkender vi og det er udgangspunktet i vores daglige arbejde med børnene.

Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn og anerkendende relationer.

At møde barnet anerkende betyder at den voksne skal:

  • Være åben, indlevende, lyttende & opmærksom. Se på barnets intentioner og forsøge at forstå hvad barnet vil, mener og ønsker.
  • Bekræfte at man har forstået hvad barnet vil
  • Fortælle hvad der kan lade sig gøre, hvad man selv synes. Korte forklaringer
  • Det betyder ikke at barnet skal bestemme, men at det har krav på at blive lyttet til.

Tryghed og omsorg

En god start på institutionslivet er vigtig for børnenes trivsel. Vi bruger derfor mange ressourcer på at lære barnet at kende og give det tryghed og omsorg særligt i indkøringen men også gennem hele barnets tid i Egetræet.

For at lære, er det vigtigt at børnenes basale behov for omsorg, tryghed, nærvær, anerkendelse, søvn og mad er dækket. Derfor følger de små børn også deres egen rytme, dvs. sover og spiser når de har behov for dette.

Balance mellem børnefællesskaber, rutiner og aktiviteter

I Egetræet er vi opmærksomme på at der skal være en balance mellem de strukturerede, voksenstyrede aktiviteter, daglige rutiner og børneinitierede legefællesskaber.

I Egetræet arbejder vi med tre positioner:

  • Den voksne skal gå foran børnene, tilføre nysgerrighed og være aktiv kulturbærer.
  • Den voksne skal gå ved siden af børnene, udforske verden sammen med børnene.
  • Den voksne skal gå bagved børnene, holde sig tilbage, give plads til børnenes egne erfaringer og initiativer, observere.

Den styrekede pædagogiske læreplan der trådte i kraft sommeren 2018 lægger i højere grad end den tidligere op til at det pædagogiske personale har fokus på hele dagen frem for primært at fokusere på formiddagens voksenstyrede aktiviteter. Rutiner, leg og børnefællesskaber har fået en helt anden position og er blevet genstand for evaluering og udvikling.

Børnenes deltagelse i daglige rutiner

Børnene er med til mange af de praktiske gøremål som er en del af hverdagens rutiner. Eksempelvis borddækning, tørre borde af, rydde op mm. Vi har fokus på at børnene øver deres selvhjulpenhed og giver os god tid til at børnene selv er en aktiv del af af- og påklædning, ved måltider osv. Vi opmuntrer og udfordrer det enkelte barn på det niveau hvor de befinder sig.

Voksenstyrede aktiviteter

De voksenstyrede aktiviteter finder primært sted om formiddagen.

Vi følger årets gang både i forhold til naturen og højtider. Dvs børnene skal opleve at være ude (i naturen) på alle årstider; se træernes knopper og de små forårsblomster, mærke sommersolens varme stråler og plaske med vand, kaste med visne blade på en efterårsdag og rulle sig i sneen og mærke vinterens kulde.

Vi klipper påskepynt og triller påskeæg. Inviterer til blomsterdag og holder sankt hans. Vi fejrer fastelavn og har en masse aktiviteter op til jul.

Vi sørger vores at vores aktiviteter fordeler sig på alle seks læreplanstemaer.

Leg og læring

I Egetræet er legen et centralt omdrejningspunkt i børnene læring og udvikling. Gennem legen lærer børnene at erkende og forstå verden og sig selv. Børnene udvikler sociale kompetencer gennem et aktivt samspil med andre børn og voksne, vi bruger deres nysgerrighed og initiativ som drivkraft.

Børnene lærer forskelligt med afsæt i deres forskellige baggrund og personlige ressourcer. De lærer ved gentagelser, forudsigelighed, ved at øve sig og lave fejl. De skal støttes, opmuntres og udfordres. Børnene lærer konkret, kropsligt og sanseligt.

Det er vores opgave som voksne at skabe gode relationer og rammer for børnenes leg, læring og udvikling. Det er vigtigt at vi medtænker hvordan vi organiserer vores fysiske rammer, så de tilgodeser børnenes behov for at forandre, sætte spor og give plads til legen.

I vores planlægning tager vi højde for at børnene skal have tid til uforstyrret leg, fordybelse og tid til at være sammen.